BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2014

Lp Kontrolujący Czas trwania kontroli
Wyszczególnienie
1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 8.05.2014 r. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z EFS oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji: Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Przytuły” POKL.09.01.02-20-753/12
2 Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku 10.07.2014 r. Kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej
3 Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur 06.08 – 15.09. 2014 r. Audyt na podstawie umowy za okres 01.01.2012 r. – 30.03.2014 r.

 

Data powstania: czwartek, 4 sie 2016 12:01
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2016 12:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1439 razy