BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ekoportal

     Ekoportal daje wszystkim organom administracji możliwość bezpłatnego prowadzenia Publicznie dostępnego wykazu danych.

     Obowiązek prowadzenia wykazu przez organy administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, wynika z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.). Oznacza to, że na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

     Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005 r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie (Dz.U. z 2006 Nr 50 poz. 360).

Link do ekoportalu:

www.ekoportal.gov.pl

Poniżej zamieszczamy link, w którym znajduje się wykaz kart informacyjnych o środowisku:

Wyszukiwanie kart w Wykazie
Data powstania: poniedziałek, 26 maj 2014 14:18
Data opublikowania: poniedziałek, 26 maj 2014 14:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3378 razy