BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkanie otwarte dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

środa, 7 lut 2024 09:02
la miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo, w gminie Przytuły (uchwała intencyjna XXXVI/244/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.), o godz. 16.30

Spotkanie otwarte dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

środa, 7 lut 2024 08:59
dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bagienice, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Wilamowo, w gminie Przytuły (uchwała intencyjna XXXVI/243/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.), o godz. 16.00

OBWIESZCZENIE

czwartek, 18 sty 2024 14:44
w sprawie terminu spotkań otwartych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

Konsultacje społeczne ws miejscowych planów dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo

piątek, 22 wrz 2023 16:57

Konsultacje społeczne ws miejscowych planów

piątek, 22 wrz 2023 16:53

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

poniedziałek, 11 wrz 2023 14:45
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

poniedziałek, 28 sie 2023 14:42
o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024

Zaopiniowania projektu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytuły w 2023 roku.

czwartek, 27 kwi 2023 15:07

Informacja

czwartek, 13 paź 2022 09:15
Anonimowa ankieta dot. opracowania strategii

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania analizy obszaru LGD

wtorek, 4 paź 2022 10:57

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

środa, 29 gru 2021 14:58
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Przytuły

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

środa, 22 wrz 2021 08:49
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

wtorek, 12 mar 2019 15:35
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Przytuły

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

piątek, 22 lut 2019 14:57
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Przytuły