BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły"

środa, 3 paź 2012 12:37

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytuły na lata 2010-2014.

środa, 16 cze 2010 09:20

Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz zapewnienia im opieki.

czwartek, 13 maj 2010 12:05

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

poniedziałek, 29 mar 2010 12:14

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytuły na lata 2010-2014.

poniedziałek, 29 mar 2010 12:07

Program współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

wtorek, 26 sty 2010 10:58

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytuły na lata 2010-2020

poniedziałek, 25 sty 2010 15:23

Plan Odnowy Miejscowości Przytuły na lata 2009-2015

piątek, 27 lut 2009 15:18

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok”.

niedziela, 25 sty 2009 14:58

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Przytuły

poniedziałek, 28 wrz 2009 14:18

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

wtorek, 14 mar 2006 11:59
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/127/06 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 lutego 2006 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

piątek, 10 mar 2006 14:52
Załącznik do uchwały XXXVI/128/06 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 luty 2006 r.

Program współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi ...

piątek, 10 mar 2006 14:39
Załącznik do uchwały Nr XXXV/123/05 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 grudnia 2005 roku