BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy program „Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane przez nas od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w godzinach pracy GOPS tj. od 7.30 do 15.30 , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.


Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start będzie wypłacane w wysokości 300 zł. raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Przysługuje ono do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24 roku życia. Świadczenie to nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, a także przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

Kierownik GOPS

 

(-) Renata Gocłowska

 

Data powstania: środa, 13 cze 2018 12:04
Data opublikowania: środa, 13 cze 2018 12:08
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 937 razy