BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

specjalista ds. ewidencji ludności i akt Urzędu stanu Cywilnego)

Wójt Gminy Przytuły

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PRZYTUŁY

wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. ewidencji ludności i akt Urzędu stanu Cywilnego

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani MARIANNA KRĘCIEWSKA

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja rekrutacyjna sprawdziła znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności. Na stanowisko specjalista ds. ewidencji ludności i akt Urzędu stanu Cywilnego Komisja rekrutacyjna rekomenduje Panią Mariannę Kręciewską, która spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

Wójt Gminy Przytuły 

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: piątek, 10 sie 2018 12:26
Data opublikowania: piątek, 10 sie 2018 12:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1042 razy