BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO PRACY DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Referat Rozwoju Gospodarczego

Parter, pok. nr 4

1)     Realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych, pomocowych oraz struktur krajowych.

2)     Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy.

3)     Prowadzenie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań.

4)     Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych.

5)     Przygotowanie projektów uchwał w zakresie stanowiska pracy.

6)     Aktualizacja BIP w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.

7)     Prowadzenie teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

8) Planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, obejmujących m.in. budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych oraz dróg, zakupy inwestycyjne.

9) Opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych.

10    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę, organizowanie przetargów.

Data powstania: wtorek, 14 sie 2018 14:45
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2018 14:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 623 razy