BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Przytuły

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2019 Wójta Gminy Przytuły z dnia 18.02.2019 r. ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Przytuły w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Przytuły.

 1. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 25 lutego 2019 r. do 06 marca 2019 r.
 3. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym  Gminy Przytuły.
 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Przytuły.
 5. Wzór ankiety stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Wypełnione ankiety będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia, w następujący sposób:
  1)  drogą elektroniczną na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl;
  2)  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18 - 423 Przytuły;
  3)  bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Przytułach.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 lut 2019 14:57
Data opublikowania: piątek, 22 lut 2019 15:01
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1282 razy