BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Przytuły

Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty statutów sołectw z mieszkańcami wsi Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo.

Celem było zebranie opinii na temat projektów statutów sołectw.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w celu zasięgnięcia opinii na temat projektów statutów była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytuły, u sołtysów, w Urzędzie Gminy Przytuły (sekretariat).

Konsultacje  prowadzone były w okresie od 25 lutego 2019 r. do 06 marca 2019 r.  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni  byli mieszkańcy poszczególnych wsi wpisani do rejestru wyborców Gminy Przytuły.

W trakcie trwania konsultacji opinię w przedmiocie projektów statutów  sołectw należało wyrazić poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły, u sołtysów, w Urzędu Gminy Przytuły (sekretariat).

Wypełnione ankiety należało złożyć : droga elektroniczną na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl, drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Przytułach.

Nie został złożony żaden formularz.

Konsultacje  przeprowadzono  na  podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/50/11 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

 

Data powstania: wtorek, 12 mar 2019 15:35
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2019 15:36
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1239 razy