BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574807-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. pod tytułem: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły”

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum: Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15/8 oraz VIKBUD Robert Wierzbowski 07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15 m.8.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: termin płatności

Łączna punktacja

1

Lider-Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15/8

Uczestnik- VIKBUD Robert Wierzbowski

07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15 m.8

60

40

100

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

49,85

40

89,85

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez konsorcjum Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15/8 oraz VIKBUD Robert Wierzbowski 07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15 m.8. spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: środa, 21 sie 2019 11:44
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2019 08:45
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1406 razy