BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach

 

 

Dnia 24.07.2019r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa między Gmina Przytuły a Województwem Podlaskim dotycząca realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach” Dokument parafowali: Wójt Gminy Przytuły Kazimierz  Ramotowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Ziółek oraz przedstawiciele Województwa Podlaskiego: Marszałek Województwa – Artur Kosicki i Członek Zarządu Marek Malinowski.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 161 530,33  zł. Gmina uzyskał dofinansowanie na realizację w wysokości 987 300,76 zł co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Zakres prac obejmuje :
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
- docieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku,
- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie podłogi na gruncie,
- wymiana starych okien w piwnicach,
- wymiana starych okien w części nadziemnej budynku,
- wymiana starych drzwi wejściowych do piwnic budynku,
- wymiana starych drzwi wejściowych w części nadziemnej budynku,
- montaż paneli fotowoltaicznych na rzecz podgrzewania wody użytkowej wraz z wymianą elektrycznych podgrzewaczy wody,
- roboty dodatkowe związane z ociepleniem wynikające z kosztorysu budowlanego, wymuszone poprzez zakres i charakter praz wskazanych w audycie: odtworzeniem instalacji odgromowej.

Data powstania: środa, 28 sie 2019 12:04
Data opublikowania: środa, 28 sie 2019 12:09
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1303 razy