BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INWESTUJ I KORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ DLA TWOJEJ FIRMY

Szanowni Państwo

Wejście w życie /Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji/ uruchomiło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców . 
Inwestując na gruntach publicznych i prywatnych, przedsiębiorcy mogą skorzystać  z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dla obszaru przypisanemu Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (/rozporządzenie Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym) /decyzję o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Definicja*nowej  inwestycja* jest rozumiana bardzo szeroko i może to być:

·*Utworzenie nowego przedsiębiorstwa,*

·*Zwiększenie zdolności produkcyjnej,*

·*Dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie nowych produktów,*

·*Zmiana procesu produkcyjnego //*

·*Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa *(/wprowadzone nowelizacją 
Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 24 czerwca 2020 r.)**/

Przedsiębiorcy realizujący nowy projekt inwestycyjny mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym PIT lub CIT.

Wysokość pomocy publicznej na terenie gminy Przytuły wynosi:
*50%*  dla dużego przedsiębiorcy
*60%* dla średniego przedsiębiorcy
*70%* dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Taka zachęta inwestycyjna może stanowić czynnik decyzyjny przy wyborze lokalizacji  i sprzyjać rozwojowi firm na obszarze gminy Przytuły.

Data powstania: wtorek, 4 sie 2020 13:54
Data opublikowania: wtorek, 4 sie 2020 14:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 188 razy