BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

 

Wójt Gminy Przytuły informuję, iż w dniu 31.07.2020r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  została podpisana umowa pomiędzy Gminą Przytuły a Województwem Podlaskim dotyczącą realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”. Dokument parafowali: Wójt Gminy Przytuły Kazimierz  Ramotowski przy kontrasygnacie Głównej Księgowej oraz przedstawiciele Województwa Podlaskiego: Marszałek Województwa – Artur Kosicki i Członek Zarządu Marek Malinowski.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 118 022,72 zł.

Dofinansowanie projektu wynosi : 100 319,30 zł

Zakres prac w projekcie obejmuje :

- wykonanie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem i zagospodarowaniem zieleni;

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego;

- utwardzenie dojazdu oraz miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.

Inwestycja zakończona będzie do końca 2020 roku.

Data powstania: środa, 5 sie 2020 14:06
Data opublikowania: środa, 5 sie 2020 14:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 860 razy