BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

 

Wójt Gminy Przytuły informuję, iż w dniu 01.04.2020r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Przytuły a Województwem Podlaskim dotyczącą realizacji projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przytuły”. Dokument parafowali: Wójt Gminy Przytuły Kazimierz Ramotowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Ziółek oraz przedstawiciele Województwa Podlaskiego: Marszałek Województwa – Artur Kosicki i Członek Zarządu Wiesławę Burnos.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu wynosi: 763 095,28 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 647 799,42 zł

Dofinansowanie projektu wynosi : 518 239,53 zł

Zakres prac w projekcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach:

- Urząd Gminy w Przytułach,

- Hydrofornia Przytuły,

- Przepompownia Doliwy,

- Przepompownia Przytuły Kolonia,

- Szkoła Podstawowa w Przytułach

Termin zakończenia inwestycji to 30 październik 2020r.

Data powstania: środa, 5 sie 2020 14:08
Data opublikowania: środa, 5 sie 2020 14:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1052 razy