BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

 

A) Szkoła Podstawowa w Przytułach (zadanie nr 1) – Palacz CO Ziółek Jan, ul. Lipowa 28/5, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 20.400,00 zł brutto;

B) Urząd Gminy w Przytułach (zadanie nr 2)- Usługi CO Józef Zakrzewski, ul. Supska 1A, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 15.000,00 zł brutto;

 

Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z czym unieważniono zapytanie ofertowe w całości.

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: wtorek, 6 paź 2020 10:00
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2020 10:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 531 razy