BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ENERGIA ODNAWIALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYTUŁY

 

Wójt Gminy Przytuły informuję, iż została zakończona inwestycja pn. ,, Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Przytuły”. Wykonawcą była firma ASH Remigiusz Skowroński z siedzibą ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiot robót obejmował wykonanie 110 mikroinstalacji kolektorów słonecznych  wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy Przytuły.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Głównym celem projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 110 instalacji solarnych.

 

Całkowita wartość projektu: 2 237 915,70 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2 072 144,17 zł

Dofinansowanie : 1 346 893,70 zł

Data powstania: wtorek, 24 lis 2020 10:32
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 10:34
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 682 razy