BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Tablica PROW

,, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. ,, Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły” mająca na celu poprawę gospodarki wodnej na obszarze wiejskim gminy Przytuły.  Wykonana studnia nr 2A  stanowi źródło zaopatrzenia w wodę wraz z istniejącą studnią nr 3 (eksploatacja naprzemienna). Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 obejmująca swym zasięgiem całość gminy Przytuły zapewni niezawodność i ciągłość w zaopatrzeniu w wodę dla potrzeb rolnictwa i wsi na terenie gminy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2021 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sty 2021 14:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 675 razy