BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439) informuje się:

  1. Podmiot odbierający odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Przytuły:

 

  • Odpady komunalne z terenu gminy Przytuły odbierane są przez wyłonionego w drodze przetargu przedsiębiorcę - MPO Spółka z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok.

Wykaz firm świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można zostawić w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju. Odbierany będzie także w czasie zbiórek okresowych przeprowadzanych dwa razy w roku. W/w odpady można również przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przytułach, przy ul. Supskiej 10 –czynny w dni robocze: poniedziałek i czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • Podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw odpady zgodnie z umową jest firma MPO Spółka z o.o., Ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok.
  1. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Instalacja Komunalna:

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii 18-413 Miastkowo

Data powstania: czwartek, 1 lip 2021 12:48
Data opublikowania: czwartek, 1 lip 2021 12:49
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 414 razy