BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisku

ds. pozyskiwania środków finansowych

Wójt Gminy Przytuły informuje, że Pani Patrycja Chodnicka  wybrana w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru ogłoszonego w dniu 26.10.2021 r.  na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków finansowych w referacie Rozwoju Gospodarczego zrezygnowała z podjęcia pracy w Urzędzie Gminy Przytuły i nie nawiązała stosunku pracy.            

W związku z powyższym na wyżej wymienione stanowisko została wybrana kolejna kandydatka z listy naboru

 Pani Sobiech Natalia
 zamieszkała Przytuły-Kolonia

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Sobiech Natalia przeszła pozytywnie postępowanie konkursowe. Spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku ds. pozyskiwania środków finansowych. Posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

 

Data powstania: środa, 17 lis 2021 15:27
Data opublikowania: środa, 17 lis 2021 15:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1151 razy