BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Gmina Przytuły, zawiadamia o wyborze  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia pn. „Usuwanie odpadów  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W terminie składania ofert,  tj. do dnia 12 kwietnia 2022 roku do godz. 1530 do Urzędu Gminy Przytuły wpłynęła następująca oferta:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

                w zł

1.

Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe, Barbara Skrodzka, 18-420  Jedwabne,
ul. 250-lecia 11

 

80 996,76

 

 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i złożył ofertę, w której zaproponował cenę brutto w wysokości 80 996,76 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć  76/100).

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: piątek, 15 kwi 2022 11:56
Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2022 11:58
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 499 razy