BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” akr. „R-kLPP

 

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”
realizują projekt współpracy

  1. „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” akr. „R-kLPP”

 

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego.

Okres realizacji projektu: luty 2022 r. – październik 2022 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Zakres realizowanej operacji po stronie LGD BDN obejmie m.in. wykonanie  8 wiat turystycznych z wyposażeniem, opracowanie innowacyjnej gry „dobble”, organizację pikniku „Smak na produkt i kulturę”, oraz konferencję podsumowującą projekt.

Projekt współpracy będzie realizowany w ukierunkowaniu na: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych:  380 732,00 zł

Udział Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury: 274 660,00 zł.

 

Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2022 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2022 15:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 462 razy