BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

dot. wydawania zaświadczeń potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Przytuły

Gmina Przytuły rozpoczyna wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Zaświadczenie będzie niezbędne do przedłożenia u przedsiębiorcy, uprawnionego do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach osobom fizycznym w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Przytuły.

Zgodnie z ustawą dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach są uprawnione gospodarstwa domowe:

  • na rzecz których został wypłacony dodatek węglowy
  • których wniosek o wypłacenie dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach
  • które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków oraz nie nabyli (ani żaden członek gospodarstwa domowego) paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określono w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wnioski należy składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Przytuły przy ul. Supska 10, w godzinach pracy urzędu,
  • za pośrednictwem poczty na adres urzędu
  • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP

Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie.

Termin oczekiwania do 7 dni.

Odbiór zaświadczenia z dokumentem tożsamości

Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla w okresie do 31.12.2022 r.

Zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Przytuły będzie prowadził inny podmiot:

Stanisław Bebłowski, Handel Artykułami Przemysłowymi,ul. Nadstawna 16, 19-213 Radziłów

Skład: ul. Supska 9, 18-423 Przytuły

NIP: 7190002542

tel. 86 217 70 14

 

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Przytuły – Andrzej Gwiazdowski tel. 515494557

Data powstania: wtorek, 20 gru 2022 14:31
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2022 14:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 280 razy