BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII /152/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 38/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 24 sierpnia  2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

 

Ogłaszam konsultacje,

 

których przedmiotem jest projekt programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu programu.

Termin konsultacji 5 września – 12 września 2023 r.

Forma konsultacji – pisemna

Zasięg terytorialny – Gmina Przytuły ( organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Przytuły)

Uwagi do projektu należy przesłać w formie listowej na adres:

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl na załączonym formularzu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2023 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2023 14:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 272 razy