BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przytuły

 

Lp.

Numer działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej, położenie nieruchomości

Termin i miejsce przetargu

Wysokość wadium

Obciążenia nieruchomości

Opis nieruchomości

Termin trwania dzierżawy

Cena wywoławcza (ha)

1.

Nr 234, pow. 0,9980 ha LM1L/00044489/1, Przytuły

20.03.2024r. godz. 10.00

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

 

80 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata   

900,00 zł

2.

Nr 265, pow. 0,3003 ha LM1L/00044883/3, Przytuły

20.03.2024r.

godz. 10.15

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

 

 

30 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

280,00 zł

3.

Nr 239/1, pow. 1,1989 ha LM1L/00067034/4, Przytuły

20.03.2024r.

godz. 10.30

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

100 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

1 100,00 zł

4.

Nr 233, pow. 2,0778 ha LM1L/00039665/1, Przytuły

20.03.2024r.

godz. 10.45

Urząd Gminy w Przytułach  ul. Supska 10

pok. nr 17

150 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

1 800,00 zł

5.

Nr 177/2, pow. 0,6105 ha     (do wydzierżawienia 0,5107 ha) LM1L/00044883/3, Doliwy

20.03.2024r.

godz. 11.00

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

50 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

500,00 zł

6.

Nr 4021, pow. 0,2380 ha LM1L/00044883/3, Wilamowo

20.03.2024r.

godz. 11.15

Urząd Gminy w Przytułach

30 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

250,00 zł

7.

Nr 4022, pow. 0,3312 ha LM1L/00018763/5, Wilamowo

20.03.2024r.

godz. 11.30

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

40 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

320,00 zł

8.

Nr 170, pow. 0,7592 ha LM1L/00026760/3, Przytuły Kolonia

20.03.2024r.

godz. 11.45

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

50 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

570,00 zł

9.       

Nr 280, pow. 0,5000 ha LM1L/00044883/3, Przytuły

20.03.2024r.

godz. 12.00

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

 

40 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

430,00 zł

10.

Nr 470, pow. 0,3997 ha (do wydzierżawienia 0,19985 ha) LM1L/00031211/8, Przytuły Kolonia

20.03.2024r.

godz. 12.15

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

 

30 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

280,00 zł

11.

Nr 447, pow. 0,0653 ha (do wydzierżawienia 0,03265 ha) LM1L/00031211/8, Przytuły Kolonia

20.03.2024r.

godz. 12.30

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

10 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

45,00 zł

12.

Nr 416, pow. 0,4036 ha (do wydzierżawienia 0,2018 ha) LM1L/00031211/8, Przytuły Kolonia

20.03.2024r.

godz. 12.45

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

30 zł

BRAK

użytki rolne

3 lata

270,00 zł

 

Dla powyższych nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytuły. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku o średniomiesięczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2025 roku.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a/ wpłacenie w pieniądzu wadium w podanej wysokości wybranego przedmiotu przetargu najpóźniej do dnia 15.03.2024r. na rachunek bankowy nr 57 8752 0006 0135 7248 2000 0210 BS o/Przytuły. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy,

b/ stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście,

c/ przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium,

d/ w przypadku wystąpienia pełnomocnika, okazać oryginał udzielonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem,

e/ w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów należy przedłożyć status prawny, tj. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa poświadczone notarialnie.

  1. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

  1. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, pok. nr 4, p. Natalia Sobiech, tel.: 515-494-557

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 16 lut 2024 13:59
Data opublikowania: piątek, 16 lut 2024 14:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 606 razy