BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I OPŁAT

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWEGO

pok. nr 11,

 

ZADANIA W ZAKRESIE WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ:

  1. Dokonywanie wymiaru podatku i opłat w tym:

1/ zakładanie i prowadzenie kart podatników,

2/ zbieranie materiałów do zastosowania tak zwanych ulg żołnierskich,

3/ prowadzenie rejestrów wymiarowych zobowiązań pieniężnych,

4/ zbieranie materiałów do wymiaru podatku od nieruchomości,

5/ sporządzanie nakazów płatniczych,

6/ ustalanie wymiaru podatków od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego oraz opłat lokalnych,

7/ załatwianie spraw związanych z udzielaniem ulg, umorzeń, odroczeń i zaniechań poboru podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy.

2.  Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

3.  Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach i podatkach.

4.  Opracowywanie projektów uchwał o podatkach i opłatach lokalnych oraz w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczania podatku rolnego.

5.  Współpraca z KRUS w zakresie określonym ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.

6.  Prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na odroczenie, umorzenie, rozkładanie na raty lub zaniechanie poboru podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy.

7.  Prowadzenie rachunkowości z zakresu podatków i opłat lokalnych.

8.  Czuwanie nad terminową realizacją podatków i opłat lokalnych oraz bezzwłoczne wdrażanie środków egzekucyjnych w stosunku do zalegających w tym ustanowienie hipoteki.

9.  Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom.

10.  Rozliczanie udziałów we wpływach z zobowiązań pieniężnych.

11.  Przeprowadzanie kontroli rachunkowej kwitariuszy wydanych sołtysom.

12.  Terminowe rozliczanie sołtysów z inkasa podatków oraz wydanych druków ścisłego zarachowania.

13.  Bieżące księgowanie wpłat zobowiązań pieniężnych wsi przypisów, odpisów i zwrotów na kontach zbiorczych wsi przez dziennik obrotów.

14.  Dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych.

15.  Sporządzanie sprawozdań związanych z wykonywanymi czynnościami.

16.  Terminowe i wnikliwe załatwianie korespondencji.

17.  Przeprowadzanie kontroli podatkowych.

18.  Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

19.  Prowadzenie wszelkich spraw związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego podatnikom podatku rolnego na podstawie ustawy o zwrocie tego podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

20. Obsługa kasowa urzędu i szkół samorządowych z terenu gminy.

21. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy.

zadania ogólne:

1.  Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2. Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

4. Współdziałanie, a w razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 16:34
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2003 16:59
Data edycji: niedziela, 14 mar 2004 09:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4246 razy
Ilość edycji: 2