BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowy system podatku śmieciowego


     1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o czystości i porządku w gminach. Przepisy te wprowadzają od dnia 1 lipca 2013 r. podatek śmieciowy, czyli opłatę, jaką będą musieli mieszkańcy gminy (dokładnie – właściciele nieruchomości) uiszczać do urzędu gminy. To największa i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej ustawie.

Szanowni Państwo

     Nowe przepisy śmieciowe nakładają na nas wszystkich – i mieszkańców, i gminę – nowe obowiązki. Od 1 lipca 2013 r. gminy będą musiały pobierać nowy podatek: podatek śmieciowy. Na szczęście podatnikiem, czyli osobą, która będzie miała uiszczać nową opłatę, nie będzie mieszkaniec gminy, ale właściciel nieruchomości, czyli właściciel posesji – np. budynku jednorodzinnego. Podatek zastąpi umowy. Umowy zatem na wywóz śmieci najlepiej będzie rozwiązać. 1 lipca 2013 r. gmina zawrze umowę na wywóz śmieci z każdym właścicielem nieruchomości. W zamian będzie jednak pobierać podatek od właścicieli.

     Mieszkańcy będący jednocześnie właścicielami budynków jednorodzinnych będą rozliczać się bezpośrednio z gminą, a nie jak do tej pory z firmą odbierającą odpady komunalne.

     Właściciele nieruchomości będą wnosili opłatę na podstawie złożonej wcześniej przez siebie deklaracji. Wzory deklaracji zostaną udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przesłane do każdego właściciela nieruchomości celem wypełnienia i złożenia w urzędzie.

     O wszystkich krokach gminy w zakresie podatku śmieciowego będziecie Państwo na bieżąco informowani.Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: czwartek, 12 lip 2012 13:58
Data opublikowania: czwartek, 12 lip 2012 13:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2401 razy