BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UTYLIZACJA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNIT)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYTUŁY W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ze względu na zagrożenie jakie one stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 r.

     Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.

     Urząd Gminy Przytuły, stwarza możliwości uzyskania dofinansowania powyższych działań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     Właściciele zabudowanych nieruchomości z terenu Gminy Przytuły, mogą ubiegać się o bezgotówkowe dofinansowanie w/w działań

  • demontaż materiałów zawierających azbest,
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
  • unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, proszone są o złożenie wniosków do 31 października 2012 r.

     Aby ubiegać się o w/w dofinansowanie należy złożyć:
  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania wykonania prac związanych z odbiorem, transportem odpadów do miejsc unieszkodliwiania i unieszkodliwienie azbestu.
(Druk wniosków dostępny jest w Urzędzie Gminy Przytuły w pok. nr 18)
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2012 14:23
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2012 14:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2342 razy