BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 4
ROZDZIAŁ II
ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI 6
2.1. SYTUACJA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENACH MAŁYCH
MIAST I GMIN ROLNICZYCH 6
2.2. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 7
2.2.1. System wywozu odpadów 9
2.2.2. Systemy zbierania odpadów 11
2.2.3. Odpady poddawane unieszkodliwianiu 12
2.2.4. Składowanie odpadów 13
2.2.5. Miejsca nielegalnego składowania odpadów 15
2.2.6. Odpady budowlane 16
2.2.7. Padłe zwierzęta i odpady poubojowe 16
2.2.8. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 16
2.2.9. Inne rodzaje odpadów niebezpiecznych występujących na terenie gminy Przytuły 20
2.2.10. Odpady występujące w rolnictwie 21
2.2.11. Osady ściekowe 21
ROZDZIAŁ III
CELE, PRIORYTETY I DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 23
ROZDZIAŁ IV
PROGNOZA ZMIAN 25
4.1. SEKTOR KOMUNALNY 25
4.4.1.Odpady budowlane 30
4.4.2. Odpady wielkogabarytowe 30
4.4.3. Odpady biodegradowalne 30
4.4.4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 31
4.2. SEKTOR GOSPODARCZY 34
4.2.1. Odpady pochodzące z rolnictwa 34
4.2.2. Odpady pochodzące z przetwórstwa drewna 34
4.4.3. Zużyte opony 35
4.4.4. Zużyte baterie i akumulatory 35
4.4.5. Opady zawierające azbest 35
ROZDZIAŁ V
PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
W LATACH 2004 – 2007 Z PERSPEKTYWĄ ROKU 2015 36
ROZDZIAŁ VI
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 44
ROZDZIAŁ VII
MONITORING GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 47
ROZDZIAŁ VIII
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 48
ROZDZIAŁ IX
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 50
ROZDZIAŁ X
ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 51
10.1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 52
10.2. ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM 53

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 mar 2006 13:12
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2006 13:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3841 razy