BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWEGO

Piętro I, pok. nr 19,

Pełnienie funkcji Głównego Księgowego którego obowiązki i odpowiedzialność określa art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), a mianowicie:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki;

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywania wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

w zakresie spraw księgowości budżetowej szkół:

 1. Okresowe analizy wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów.
 3. Współpraca z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo- księgowych i zapewnienie ich przestrzegania.
 5. Prowadzenie ewidencji wartościowej (syntetycznej) składników mienia.
 6. Naliczanie i obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 7. Sporządzanie sprawozdawczości GUS.
 8. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 9. Terminowe dokonywanie przelewów, opłacanie rachunków i faktur.
 10. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonej ewidencji.

w zakresie spraw księgowości budżetowej urzędu:

 1. Terminowe dokonywanie przelewów, opłacanie rachunków i faktur.
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej budżetu gminy.
 3. Prowadzenie ewidencji w zakresie opłat podatku VAT i o opłacie skarbowej.

zadania ogólne:

 1. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.
 2. Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Współdziałanie, a w razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku Skarbnika Gminy.
 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Wójta.
Data powstania: czwartek, 31 lip 2014 08:59
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2014 09:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1672 razy