BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Gmina Przytuły zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017 wybrano ofertę: Odzież Używana Zalewska Monika z siedzibą ul. Lipowa 2, 18-423 Przytuły za kwotę 18.000,00 zł brutto

Liczba złożonych ofert: 1

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak

Wykonawcy, których oferty odrzucono: brak

 

 

Termin zawarcia umowy: 14.10.2015r w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły godz. 12:00.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, nieprzystąpienie Wykonawcy do podpisania umowy skutkuje utratą wadium.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć ksero potwierdzone z oryginałem aktualnych na cały sezon grzewczy uprawnień palaczy wykonujących usługę.

Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 15:30
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 15:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1381 razy