BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie

Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły”

         W związku z zapytaniem telefonicznym Wykonawcy z dnia 15.02.2017r. dotyczącym robót telekomunikacyjnych Zamawiający informuje, że wymaga kompleksowej obsługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwentarskiego tz. Wykonawca zapewnia inspektora/ów nadzoru inwestorskiego, który/rzy posiada/ją uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz telekomunikacyjnej.

          W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Data powstania: środa, 15 lut 2017 10:32
Data opublikowania: środa, 15 lut 2017 10:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1294 razy