BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytuły

Lekarze weterynarii potwierdzili, że wirusa ASF wykryto w gospodarstwie w miejscowości Święcienin w gminie Radziłów.

            Wojewoda Podlaski w drodze Rozporządzenia Nr 4/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego, monieckiego i łomżyńskiego wyznaczył dwa kręgi: zapowietrzony - w promieniu 3 kilometrów od miejscowości i zagrożony w promieniu 7 kilometrów.

            Granice tego obszaru zostały wytyczone przez naszą gminę, tj.: wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Pieńki-Okopne do drogi łączącej miejscowości Trzaski i Wagi przecinając drogę na wysokości 1 km od południowej granicy miejscowości Trzaski, następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Kubra-Przebudówka do drogi nr 668 przecinając drogę na wysokości zachodniej granicy miejscowości Chrzanowo, następnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Mroczki.

           

            Na obszarze zagrożonym:

  1. Zakazuje się:

1)     wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2)     transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;

3)     organizowania odłowów zwierząt.

2. Nakazuje się:

1)     oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a)     zwierząt,

b)     tusz,

c)     środków żywienia zwierząt,

d)     nawozów naturalnych,

e)     przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2)     zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3)     niezwłoczne powiadamianie właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

 

             Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przytułach, przesłane sołtysom wsi Pieńki-Okopne, Trzaski, Kubra-Przebudówka i Chrzanowo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.


Dnia 04.08.2017 r. (piątek) w jednym z gospodarstw w miejscowości Mocarze, gm. Jedwabne wykryte zostało ognisko afrykańskiego pomoru świń. Wprowadzone zostały wszelkie procedury związane z likwidacją choroby i ochroną innych gospodarstw.

Wojewoda Podlaski w drodze Rozporządzenia Nr 7/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego i monieckiego wyznaczył dwa kręgi: zapowietrzony - w promieniu 3 kilometrów od miejscowości Mocarze i zagrożony w promieniu 7 kilometrów.           

Granice tego obszaru zostały wytyczone przez naszą gminę, tj.: od granic miejscowości Stryjaki gm. Jedwabne następnie w kierunku północno - wschodnim do południowej granicy miejscowości Wypychy gm. Radziłów.

Nakazy i zakazy, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 7/2017 są przytoczone powyżej w Obwieszczeniu Wójta Gminy Przytuły.

Data powstania: wtorek, 27 cze 2017 14:24
Data opublikowania: wtorek, 27 cze 2017 14:25
Data edycji: czwartek, 17 sie 2017 11:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 980 razy
Ilość edycji: 1