BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: zapytania ofertowego pod tytułem „Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach „

Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Usługi remontowo-budowlane „UR-B” Krzysztof Wysocki 06-200 Maków Maz. ul. Gen. Pułaskiego 2d/4.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Usługi remontowo-budowlane „UR-B” Krzysztof Wysocki 06-200 Maków Maz. ul. Gen. Pułaskiego 2d/4

60

40

100

2

PHU Kuligowski Krzysztof 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 52

58,93

40

98,93

3

P.H.U. BAR-BUD 15-555 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 1

56,70

40

96,70

4

ROGBUD Zbigniew Rogalski 18-400 Łomża, ul. Śniadeckiego 22/27

-

-

Wykonawca wykluczony

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę Usługi remontowo-budowlane „UR-B” Krzysztof Wysocki 06-200 Maków Maz. ul. Gen. Pułaskiego 2d/4. spełniła wszystkie wymogi zapytania ofertowego oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Wykluczeni Wykonawcy: ROGBUD Zbigniew Rogalski 18-400 Łomża, ul. Śniadeckiego 22/27.

Uzasadnienie Wykluczenia Wykonawcy: Wykonawca nie spełnia kryteriów określonych przez Zamawiającego.

Termin podpisania umowy: do dnia 22.09.2017r.

Data powstania: środa, 13 wrz 2017 15:08
Data opublikowania: środa, 13 wrz 2017 15:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1394 razy