BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ENERGIA ODNAWIALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYTUŁY

Wójt Gminy Przytuły informuję, iż w dniu 29 marca 2018r. w Białymstoku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. ,, Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach zadania zostanie wykonane 115 zestawów instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 882 332,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 1 742 900,00 zł

Współfinansowanie UE z RPOWP wynosi: 1 132 885,00 zł

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 115 instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Przytuły.

Kolejnym zadaniem związanym z projektem będzie wyłonienie wykonawców zadania w trybie ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Zakończenie operacji planowane jest we wrześniu 2018r.

Data powstania: czwartek, 5 kwi 2018 10:31
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2018 10:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1519 razy