BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 2/ 2015 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 5 stycznia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1 . Zatwierdza się plany finansowe jednostek budżetowych:

    1) Urzędu Gminy Przytuły – załącznik Nr 1/,
    2) Zespołu Szkół w Przytułach – załącznik Nr 2,
    3) Szkoły Podstawowej w Wagach – załącznik Nr 3,
    4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach –załącznik Nr4.

§2 . Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 5.

§3 . Zatwierdza się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik Nr 6.

§4 . Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 mar 2015 12:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1076 razy