BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 01 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przytuły.
Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 129 § 1 i 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1Ustalam, dzień 05 czerwca 2015 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Przytuły w zamian za święto przypadajace w dniu wolnym od pracy tj. w dniu 15 sierpnia 2015 roku.

§2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy Przytuły poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 cze 2015 10:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1012 razy