BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2015 r.
Na podstawie art. 257,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz § 10 pkt.3 Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1 . Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 211 572,04 zł.
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 211 572,04 zł.
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2 . Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:

 1. Dochody budżetowe ogółem: 7 848 190,04 zł;
  w tym:
   a) dochody bieżące 6 658 832,04 zł.
   b) dochody majątkowe 1 189 358,00 zł.
 2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 975 587,04 zł;
  w tym:
   a) wydatki bieżące 6 024 866,04 zł.
   b) wydatki majątkowe 1 950 721,00 zł.

§3 . Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§4 . Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 cze 2015 12:04
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1074 razy