BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 23 lipca 2015 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2015 r.

Na podstawie art. 257,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz § 10 pkt.3 Uchwały Rady Gminy Przytuły     Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę             -        25 500,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 1

 2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę             -      21 508,81 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -        47 008,81 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 § 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:                              

 


  1. Dochody budżetowe ogółem: 8 371 296,08 zł;

w tym:

  a) dochody bieżące        7 181 938,08 zł.

  b) dochody majątkowe   1 189 358,00 zł.

  


  1. Wydatki budżetowe ogółem: 8 498 693,08 zł;

w tym:

   a) wydatki bieżące        6 547 972,08 zł.

   b) wydatki majątkowe   1 950 721,00 zł.

 

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

 § 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 paź 2015 14:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 972 razy