BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2015 r.

Na podstawie art. 257,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz § 10 pkt.3 Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę             -          4 157,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 1

 2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę             -            200,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 1

 3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę             -        2 230,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 4. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -          6 187,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 § 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:                              

 


  1. Dochody budżetowe ogółem: 8 375 253,08 zł;

w tym:

  a) dochody bieżące       7 185 895,08 zł.

  b) dochody majątkowe  1 189 358,00 zł.

  


  1. Wydatki budżetowe ogółem:  8 502 650,08 zł;

w tym:

   a) wydatki bieżące      6 551 929,08 zł.

   b) wydatki majątkowe 1 950 721,00 zł.

 § 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

 § 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 paź 2015 14:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 984 razy