BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 28/15 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 5 października 2015 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 §1, pkt 1, §2, pkt 1 oraz §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w następującym składzie:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wilamowie:

a) Przemysław Długołęcki zam. Przytuły;
/zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP /

b) Emil Ziółek zam. Przytuły
/zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi/

c) Małgorzata Maria Tafiłowska zam.Bagienice;
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe /

d) Sławomir Robert Rybicki zam. Przytuły-Kolonia
/zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”/

e) Renata Chojnowska zam. Mieczki;
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy SAMOOBRONA /

f) Piotr Łomotowski zam. Stara Kubra;
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni /

g) Maria Teresa Rogowska zam. Trzaski;
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski /

h) Elżbieta Pawłowska zam. Doliwy;
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska /

i) Adam Szydłowski - pracownik UG.

 

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Przytułach (szkoła)

a) Stanisław Gwiazdowski zam.Przytuły Kolonia
/zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP /

b) Marianna Konopka zam. Bagienice
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi /

c) Łukasz Górski zam. Wagi
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe /

d) Elżbieta Jolanta Rybicka zam. Przytuły
/zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”/

e) Danuta Święczkowska zam. Mieczki
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy SAMOOBRONA /

f) Emanuela Katarzyna Górska zam. Doliwy
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni /

g) Marlena Rogowska zam. Trzaski
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski /

h) Artur Przestrzelski zam. Wilamowo
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie /

i) Zofia Baranowska – pracownik UG

 

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Wagach:

a) Kazimierz Rogowski zam. Supy
/zgłoszony przez Komitet Platforma Obywatelska RP /

b) Zofia Bożena Mieczkowska zam. Nowa Kubra
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość /

c) Patrycja Chodnicka zam. Doliwy
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi /

d) Katarzyna Korytkowska zam. Supy
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe /

e) Paula Rybicka zam. zam. Przytuły-Kolonia
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”/

f) Sylwia Zalewska zam. Kubra-Przebudówka
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata SAMOOBRONA /

g) Norbert Polkowski zam. Mieczki
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski /

h) Regina Przestrzelska zam. Wilamowo
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie /

i) Renata Gocłowska – pracownik UG

 

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Przytułach (świetlica)

a) Jan Ziółek zam. Przytuły
/zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP /

b) Grażyna Kręciewska zam. Przytuły
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość /

c) Elżbieta Ziółek zam. Przytuły
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi /

d) Alina Zacharzewska zam. Przytuły-Kolonia
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe /

e) Lidia Rybicka zam. Przytuły - Kolonia
/zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”/

f) Barbara Mieczkowska zam. Mieczki
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy SAMOOBRONA /

g) Natalia Wiśniewska zam. Przytuły
/zgłoszona przez Komitet Wyborczy SAMOOBRONA /

h) Monika Pawłowska zam. Doliwy
/zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”/

i) Kamil Wiśniewski – pracownik UG

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 paź 2015 12:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1221 razy