BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 25 września 2015 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2015 r.

Na podstawie art. 257,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                   (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz § 10 pkt.3 Uchwały Rady Gminy Przytuły     Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę             -          9 467,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -      11 860,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -        21 327,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:                              

 


  1. Dochody budżetowe ogółem:                                          8 396 000,08 zł;

w tym:

                       a) dochody bieżące                                     7 206 642,08 zł.

b) dochody majątkowe                                   1 189 358,00 zł.

  


  1. Wydatki budżetowe ogółem:                                8 523 397,08 zł;

w tym:

   a) wydatki bieżące                                                     6 672 676,08 zł.

   b) wydatki majątkowe                                  1 850 721,00 zł.

 

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

 

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 lis 2015 12:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 973 razy