BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 32/15 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 listopada 2015 r.
w sprawie: projektu budżetu Gminy Przytuły na rok 2016

Na podstawie art. 233 i art. 238ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poźn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/148/10 Rady Gminy w Przytułach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przytuły Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 gru 2015 12:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 874 razy