BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 26 listopada 2015 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2015 r.

Na podstawie art. 257,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                   (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz § 10 pkt.3 Uchwały Rady Gminy Przytuły     Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę             -      22 000,00 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -    82 517,01 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -      104 517,01 zł.

               - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:                              

 1. Dochody budżetowe ogółem:  8 843 211,74 zł;

w tym:

a) dochody bieżące   7 653 853,74 zł.

b) dochody majątkowe   1 189 358,00 zł.

  


  1. Wydatki budżetowe ogółem:  8 970 608,74 zł;

w tym:

   a) wydatki bieżące 7 115 285,74 zł.

   b) wydatki majątkowe  1 855 323,00 zł.

           

§ 3. Dokonuje się zmianw załączniku Nr 3 „ Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015” do uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 października 2015 roku. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 gru 2015 12:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 939 razy