BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/63/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 czerwca 2004 roku
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy.
Na podstawie art. 18, ust.2,pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142,poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz.. 220,nr 62,poz.558,nr 113,poz..984,Nr 153,poz.l271,Nr 214,poz.l806,; z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.l568 / Rada Gminy Przytuły uchwala co następuje :

§1.
Nadaje się honorowe obywatelstwo gminy Panu Mieczysławowi Bagińskiemu

§ 2.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2004 22:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1227 razy