BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2015 r.

Na podstawie art. 257,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz § 10 pkt.3 Uchwały Rady Gminy Przytuły     Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 § 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

 1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę -      3 265,00zł.

 - zgodnie z załącznikiem Nr 1

 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 3 265,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:                              

 1.  Dochody budżetowe ogółem:  8 856 011,74 zł;

w tym:

a) dochody bieżące                                     7 666 653,74 zł.

b) dochody majątkowe                                   1 189 358,00 zł.

 2. Wydatki budżetowe ogółem:  8 983 408,74 zł;

w tym:

a) wydatki bieżące                                       7 128 085,74 zł.

b) wydatki majątkowe                                  1 855 323,00 zł.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 lut 2016 10:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 948 razy