BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 36/15 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Przytułach

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy Urzędu Gminy w Przytułach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 53/12 Wójta Gminy Przytuły z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Przytuły wprowadza się następujacą zmianę:

1)     w § 27 zmienia się pkt 6 który otrzymuje następujace brzmienie:

„6. Czas pracy pracowników samorządowych wynosi przeciętnienie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, przeciętnie w pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 2. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od 1 stycznia 2016 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania do wiadomości pracowników, zmiany w Regulaminie Pracy w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Przytuły.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 lut 2016 11:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 984 razy