BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/64/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 czerwca 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 , lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591 , z późn. zm./ uchwala się , co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowej , położonej w Nowa Kubra , o powierzchni 0,60 ha , oznaczonej Nr 2/1, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 49162.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2004 22:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1302 razy