BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XVII/110/2017 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 16 lutego 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2017 rok.

Na podstawie art.18. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z   2016, poz. 446, z póź. zm. / Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

 

§   1.

Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Przytuły na 2017 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 §   2.

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły.

§   3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                           

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 lut 2017 11:37
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 918 razy