BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NRXIX/134/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Przytuły uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Przytuły stwierdza po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, że skarga jest niezasadna.

 § 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

 § 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skarżącej uchwały wraz z załącznikiem.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lip 2017 12:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 896 razy