BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/77/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 15 listopada 2004 r.
w sprawie: przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Przystępuje się do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2
Organizację, zadania oraz tryb pracy określa Status Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej stanowiący załącznik do chwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 lis 2004 08:40
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1241 razy